Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

Водете уверено счетоводството на фирмата си, като прилагате новите нормативни изисквания.

Включете се в курса по счетоводство за начинаещи и научете как!

В процеса на обучение ще придобиете знания и умения за основните елементи, структурата, административната уредба, методите и средствата на счетоводната дейност, както и как да водите текущото счетоводство.

На достъпен език ще овладеете хаоса от счетоводни документи във фирмата.

За хора без опит е поднесена необходимата информация за спазване на нормативните изисквания и закони.

В приятна и творческа обстановка ще имате възможност да придобиете умения и квалификация по професия "Оперативен счетоводител".

Курсът се провежда вечер от 18:00 до 21:15 часа, нови групи от 5 февруари 2020 г. в сряда и петък

За повече информация относно обучението можете да се свържете с нас на тел.: 089 3504 003 и 098 561 4150

Продължителност - 60 учебни часа, като 30 учебни часа са присъствени в залата на "ТрейнСофт",

и 30 учебни часа са дистанционно онлайн обучение и самостоятелна подготовка, и онлайн консултации с лектор.

Цена:  449 лв. *

Възможност за разсрочено плащане.

За да запазите Вашето място в даден курс е необходимо да заплатите капаро в размер на 100,00 лв. без ДДС  Сумата от заплатено капаро се възтановява само при отказ от обучение не по-късно от 10 работни дни преди старта на курса!

* Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

ПОЛЗИ ОТ КУРСА СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Счетоводство за всички! Курсът е предназначен за хора без опит, но с желание да се научат да водят счетоводство на предприятия и фирми, както и да придобият необходимата квалификация и да удостоверяват своите знания.

С комплимент за всички успешно завършили обучение по ТРЗ и счетоводство в ТреинСофт - ваучер за 20 евро отстъпка при покупка на софтуерен продукт по избор с марка Microinvest!

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА КУРСА СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

 • Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни особености на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и съдържание.
 • Нормативна уредба по счетоводство. Актуален закон за счетоводство, национален сметкоплан, национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс - балансови квалификации на активите и пасивите.
 • Същност и елементи на счетоводния метод. Счетоводен баланс - същност и структура. Стойностни корекции в баланса.
 • Стопански операции и тяхното отражение върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи.
 • Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване на счетоводни сметки.
 • Инвентарицазия на СМЗ. Видове. Документиране на резултатите от процеса на инвентаризация.
 • Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др.
 • Работа със счетоводен софтуер Мicroinvest
 • Отчитане на собствената и привлекателната капитал и на заемите отношения. Отчет на собствения капитал.
 • Дълготрайни активи - същност и състав. Текущо и периодично отчитане. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи.
 • Амортизационна политика на предприятието. Видове амортизации. Данъчно регулиране на амортизацията.
 • Краткотрайни материални активи - същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с краткотрайни материални активи.
 • Инвентаризация на стоково-материални запаси. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията. Публикуване на резултатите от инвентаризацията. Липси и излишъци.
 • Разчети на предприятието - същност и видове. Активни и пасивни разчетни сметки. Отчитане на доставчици и клиенти. Разчети с персонала.Отчитане на разчети с бюджета. Отчитане на ДДС. Същност. Данъчни режими на облагане в рамките на ЕС и РБ. Счетоводни документи и регистри за ДДС.
 • Разчети с осигурители - НОИ, Здравно осигуряване. Счетоводно отчитане. Разчетно-платежна счетоводство.
 • Финансови средства на предприятието - класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и валута.
 • Отчитане на краткосрочните финансови активи - инвестиции - същност и видове. Акции и облигации. Ценни книжа. Счетоводно отчитане.
 • Отчитане на плащанията между предприятията. Същност. Форми на безналични плащания. Банков верига. Незабавно инкасо. Акредитив. Чекове. Банков контрол при плащанията.
 • Отчитане на разходите. Същност, определение, класификация. Принципи на счетоводно отчитане.
 • Отчитане на разходи по икономически елементи. Отчитане на разходите по функционално значение. Счетоводни сметки. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите.
 • Счетоводно отчитане на финансовите и извънредните разходи. Разходи за бъдещи периоди.

ГРАФИК: Нови групи от 5 февруари 2020г., в десет вечери от 18:00 до 21:15 часа - 30 учебни часа

Теория в онлайн платформата http://e-znanie.trainsoft.info/ за самостоятелна подготовка и решаване на казусинеограничен достъп за 3 месеца, учете в удобно за Вас време!

Възможност за разсрочено плащане.

За издаване на удостоверение за професионална квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС, са необходими:

1. Протокол от успешно положен изпит

2. Заявление

3. Декларация

4. Форма за съгласие за обработване на лични данни

5. Копие от диплома за завършено образование

6. Платена такса – 60.00 лв.

 

За изготвяне на Europass приложение на английски език към удостоверението се заплаща сумата от 20 лева на брой. 

Заявете дистанционно обучение с  учебни материали от платформа за обучение  http://e-znanie.trainsoft.info/  с включени  8 учебни часа  персонални консултации с лектор. Цена: 560 лв. без ДДС

За повече информация се обадете на тел.: 0893504003; 0895614150 или пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Сходни курсове: Счетоводство за напредналиТРЗ за начинаещиТРЗ за напредналиКомпютърно счетоводство и ТРЗ обучениеГодишно счетоводно приключване 

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Можете да платите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТрейнСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.

Моля, попълнете всички полета.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ