Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

ВОДЕТЕ уверено счетоводството на фирмата си, като приложете всичките си счетоводни и нормативни документи.

Включете се в ОНЛАЙН курса по счетоводство за начинаещи и учете от експерт на достъпен език бързо и приятно!

В процеса на обучение ще имате знания и умения за отделни отчети, документи, първоначални документи и осчетоводяване, методи и средства за счетоводно действие, водене на текущото учене.

На достъпен език ще овладеете хаоса от счетоводни документи във фирмата.

За да препоръчам да изпишете на открития език, е необходима информация за спазването на стандарти и закони.

В приятна и творческа обстановка ще можете да развиете умения и квалификация по професия "Оперативен счетоводител".

Нова група стартира ОНЛАЙН при заявка.

Обучението се провежда в жива връзка с лектор  вечер от 19:00 до 21:15 часа.

За повече информация относно обучението можете да се свържете с нас на тел .: 098 561 4150 - Росислава Борисова

Обем на обучението 60 учебни часа:

30 учебни часа се провеждат в залата на „ТрейнСофт“ или ОНЛАЙН в жива връзка с лектор.

30 учебни часа  теория са онлайн с достъп до учебни материали в https://e-znanie.trainsoft.info/.

Цена:   690 лв. *

Възможност за разсрочено плащане.

За да запазите вашето място в курса е необходимо да заплатите капаро в размер на 100,00 лв. без ДДС. Сумата от заплатено капаро се възвръща само при отказ от обучение не по малко от 10 работни дни преди старта на курса!

* Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

ПОЛЗИ ОТ КУРСА СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Счетоводство за всички! Курсът е предходящ за хора без опит, но с желание да водят уверено счетоводство на предприятието и малките частни компании. Обучението е лицензирано и при заявка от обучаем се издава удостоверение за квалификация.

С комплимент за всички успешно завършили обучение по ТРЗ и счетоводство ТрейнСофт предлага  ваучер за 20 евро отстъпка при  закупуване на продукт по избор с марката Microinvest!

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА КУРСА СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

Обучението е насочено към:
• Водене на счетоводство на малка фирма;
• Осчетоводяване;
• Отчитане на собствен капитал, ДДС, разходи, инвестиции;
• Годишен финансов отчет;
• Амортизационна политика, инвентаризация и други.

Подробно:

 • Осчетоводяване и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характеристика на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и съдържанието.
 • Нормативна уредба по счетоводство. Актуален закон за счетоводство, национален сметкоплан, национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс - балансови качества за активиране и пасивиране.
 • Осчетоводяване и елементи на счетоводния метод. Счетоводен баланс - сила и структура. Стойностни корекции в баланса.
 • Стопански операции и води на баланс. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи.
 • Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване на счетоводни сметки.
 • Инвентаризация на СМЗ. Видове. Документиране на резултатите от процеса на инвентаризация.
 • Документооборот. Видове първоначални и различни счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др.
 • Работа със счетоводен софтуер Микроинвест
 • Отчитайте на вашите хора и приличайте на сериозни капитали и на заетите отношения. Отчете на собствения капитал.
 • Дълготрайни активи - същност и състав. Текущо и периодично отчитане. Счетоводно отчитане на операциите със сигурното активиране.
 • Амортизационна политика на предприятието. Видове амортизации. Данъчно регулиране на амортизацията.
 • Краткотрайни материални активи - същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с краткотрайни материални активи.
 • Инвентаризация на материално-материални запаси. Видове. Документиране на хотели от инвентаризация. Публикувайте на място от инвентаризацията. Липси и излишъци.
 • Разделям на предприятието - сила и видове. Активни и пасивни разчетни сметки. Отчитане на доставчици и клиенти. Разчети с персонала.Отчитайте на разчети с бюджета. Отчитане на ДДС. Същност. Данъчни режими за облагане във действието на ЕС и РБ. Счетоводни документи и регистрирани за ДДС.
 • Разчети със сигурност - НОИ, Здравно осигуряване. Счетоводно отчитане. Разчетно-платежна счетоводство.
 • Финансови средства на предприятието - класификация и оценка. Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и валута.
 • Отчитайте на краткосрочни финансови активи - инвестиции - съдействие и видове. Акции и облигации. Ценни книжа. Счетоводно отчитане.
 • Отчитане на плащанията между предприятията. Същност. Форми на безналични плащания. Банков верига. Незабавно инкасо. Акредитив. Чекове. Банков контрол при покритие.
 • Отчитайте на различията. Състояние, определяне, класификация. Принципи на счетоводно отчитане.
 • Отчитане на изследвания по икономически елементи. Отчитайте върху това по функционално значение. Счетоводни сметки. Калкулиране на собствеността на продукцията и услугите.
 • Счетоводно отчитане на финансови и извънредни изследвания. Разходи за бъдещи периоди.

ГРАФИК при заявка на тел. 0895614150 - Р. Борисова

Теория в онлайн платформа  http://e-znanie.trainsoft.info/  за самостоятелна подготовка и рециклиране на казуси неограничени на разположение за 3 месеца, учене в удобно за вас време!

Възможност за разсрочено плащане.

За издаване на удостоверение за професионална квалификация аз по образец 3-37 на МОН, който е важен за всички страници от ЕС, можете да:

1.  Протокол от успешно положен изпит

2.  Заявление

3.  Декларация

4.  Форма за съгласие за обработка на лични данни

5.  Копие от диплома за завършено образование

6.  Платена такса - 60.00 лв.

 

За да се издаде Europass приложение на английски език, към удостоверение, се плаща сумата от 20 лева на брой. 

Заявете дистанционно обучение с учебни материали от платформа за обучение   http://e-znanie.trainsoft.info/   с включени 10 учебни часа персонални консултации с лектор. Цена: 790 лв. без ДДС

За повече информация можете да намерите на тел .: 0895614150 или пише на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Сходни курсове: Счетоводство за напреднали ТРЗ за начинаещи ТРЗ за напреднали Компютърно счетоводство и ТРЗ обучение Годишно счетоводно приключение 

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Можете да платите по банков път.

Банкова отговорност:

ТрейнСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ