+359 895 614150

info@trainsoftbg.com

Създадохме специално обучение с консултации, предназначено за екипи, които обработват данни с EXCEL

да оптимизирате работата си с Ексел, да имате навреме отчети, анализи и прогнози за повече яснота в бизнеса

ПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Съгласен съм с Условията за обработка на лични данни
Позволявам на имейл да получавам полезна информация от ТреинСофт. Знам, че мога да прекратя това когато пожелая. ТреинСофт не използва за друго моите данни, освен за позволението и за срока дадени от мен.

ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ ПО EXCEL

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ ПО EXCEL

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С EXCEL ПО ПОРЪЧКА

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО EXCEL


Основното направление в работата на ТреинСофт е провеждането на присъствени и дистанционни фирмени обучения за работа с Excel.

Провеждаме обученията по Excel за фирми, които трудно събират екипите си на едно място по едно и също време за обучение, а също така имат служители с различни нужди и знания по програмата.

Лекторите на ТреинСофт са опитни преподаватели специалисти по Excel, които превеждат обучения за екипите на: банки и финансови институции, телекомуникационни компании, вериги магазини, логистични фирми, производители, рекламни агенции, различни фирми, които събират и обработват данни от дейността си и се нуждаят навреме от точни отчети по различни критерии.

Подобрете работата с EXCEL за екипа си, ЗАЯВЕТЕ изготвяне на учебна програма.

След анализ на резултатите от онлайн тест и анкети ще изпратим индивидуална учебна програма за Вашия екип на посочения имейл.

ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗАТОРИ

ФИНАНСОВИ ЕКСПЕРТИ

СЧЕТОВОДИТЕЛИ

РИСК-МЕНИДЖЪРИ

БАНКЕРИ

РИСКОВИ АНАЛИЗАТОРИ

ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL


Курсът е предназначен за финансови анализатори, финансови експерти, счетоводители, риск-мениджъри и всички служители, които се занимават с обработката, анализа и прогнозирането на бази от данни.

Участие могат да вземат финансови и нефинансови институции, банки и фирми.

Програмата на курса обхваща основните и спомагателните финансови функции за решаване на комплексни задачи в областта на инвестициите, финансовия анализ и управлението на капитала на фирмата или организацията.

С обучението по финансово моделиране с Excel служителите Ви ще придобият теоретични и практически знания и умения при използването на функциите за анализ и обработка на бази данни, решаването на конкретни проблеми и вземането на рационални решения по оптимален начин.

 

Служителите преминали обучението от Вашия екип ще могат да изчисляват доходност, риск на инвестиционни проекти с MS Excel и да правят подробни анализи и прогнози, които да Ви помагат при управление на бизнеса.

10 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ТРЕИНСОФТ

Покана за безплатен първи учебен час

Удостоверения за професионална квалификация, признати в страните от ЕС;

За студенти и младежи, притежаващи международна ISIC, EYC и ITIC карта 15% отстъпка от редовната цена за всички обучения

Europass приложение на английски език;

За втори и следващ участник от една организация – допълнителна отстъпка

Допълнителна отстъпка за организиране на Ваши приятели, познати и колеги

Клиенти на ТреинСофт използват автоматична отстъпка

Възможност за разсрочено плащане

Учебни материали, консумативи, практически задачи, които са включени в цената

ПОМАГАМЕ НА ХОРА И ЕКИПИ ДА ИМАТ ЯСНИ ПРОГНОЗИ, АНАЛИЗИ И ГРАФИКИ НА ДАННИТЕ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС

+359 895 614150

info@trainsoftbg.com