+359 895 614150

info@trainsoft.bg.com

Създадохме специално обучение с консултации, предназначено за екипи, които обработват данни с EXCEL

да оптимизирате работата си с Ексел, да имате навреме отчети, анализи и прогнози за повече яснота в бизнеса

ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ ПО EXCEL

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ ПО EXCEL

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С EXCEL ПО ПОРЪЧКА

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО EXCEL


Основното направление в работата на ТреинСофт е провеждането на присъствени и дистанционни фирмени обучения за работа с Excel.

Провеждаме обученията по Excel за фирми, които трудно събират екипите си на едно място по едно и също време за обучение, а също така имат служители с различни нужди и знания по програмата.

Лекторите на ТреинСофт са опитни преподаватели специалисти по Excel, които превеждат обучения за екипите на: банки и финансови институции, телекомуникационни компании, вериги магазини, логистични фирми, производители, рекламни агенции, различни фирми, които събират и обработват данни от дейността си и се нуждаят навреме от точни отчети по различни критерии.

Подобрете работата с EXCEL за екипа си, ЗАЯВЕТЕ изготвяне на учебна програма.

След анализ на резултатите от онлайн тест и анкети ще изпратим индивидуална учебна програма за Вашия екип на посочения имейл.

ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗАТОРИ

ФИНАНСОВИ ЕКСПЕРТИ

СЧЕТОВОДИТЕЛИ

РИСК-МЕНИДЖЪРИ

БАНКЕРИ

РИСКОВИ АНАЛИЗАТОРИ

ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL


Курсът е предназначен за финансови анализатори, финансови експерти, счетоводители, риск-мениджъри и всички служители, които се занимават с обработката, анализа и прогнозирането на бази от данни.

Участие могат да вземат финансови и нефинансови институции, банки и фирми.

Програмата на курса обхваща основните и спомагателните финансови функции за решаване на комплексни задачи в областта на инвестициите, финансовия анализ и управлението на капитала на фирмата или организацията.

С обучението по финансово моделиране с Excel служителите Ви ще придобият теоретични и практически знания и умения при използването на функциите за анализ и обработка на бази данни, решаването на конкретни проблеми и вземането на рационални решения по оптимален начин.

 

Служителите преминали обучението от Вашия екип ще могат да изчисляват доходност, риск на инвестиционни проекти с MS Excel и да правят подробни анализи и прогнози, които да Ви помагат при управление на бизнеса.

10 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ТРЕИНСОФТ

Покана за безплатен първи учебен час

Удостоверения за професионална квалификация, признати в страните от ЕС;

За студенти и младежи, притежаващи международна ISIC, EYC и ITIC карта 15% отстъпка от редовната цена за всички обучения

Europass приложение на английски език;

За втори и следващ участник от една организация – допълнителна отстъпка

Допълнителна отстъпка за организиране на Ваши приятели, познати и колеги

Клиенти на ТреинСофт използват автоматична отстъпка

Възможност за разсрочено плащане

Учебни материали, консумативи, практически задачи, които са включени в цената

ПОМАГАМЕ НА ХОРА И ЕКИПИ ДА ИМАТ ЯСНИ ПРОГНОЗИ, АНАЛИЗИ И ГРАФИКИ НА ДАННИТЕ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС

+359 895 614150

info@trainsoftbg.com