Курс Microsoft Project - обучение по управление на проекти

Microsoft Office Project е класическо средство, софтуер за управление на проекти (Project management software). Обучението е предназначено както и за начинаещи, без опит с програмата, така и за project мениджъри, управляващи до няколко проекта едновременно.

Дати: 5 и 6 октомври /четвъртък и петък/

16 учебни часа

Лектори: екип

Цена: 280 лв. *

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Обучението се реализира при група над 6 човека.

Заявете фирмено обучение.

Ползи от курс Microsoft Project

Курсистите ще могат да планират, създават, анализират, оптимизират и проследяват изпълнението на организационен проект с помощта на програмния продукт Microsoft Project. Завършващите също така ще са запознати със средствата за разпределянето на работата в група, с извличането и предоставянето на подробна и специфична оперативна и финансова информация за отделните задачи и ресурси с оглед реагиране на изменящи се ситуации в изпълнението на всеки етап от проекта. 

MS Project ще ви съдейства за създаване на Гант схеми (gantt charts) и графици за проектите, да планирате последователността на вашите дейностите, да ги координирате и групирате за по-голямо удобство, да подредите, категоризирате и приоритизирате задачите и най-важното - ще можете да приключвате последователно в срок и навреме всички проекти и подпроекти. През целия процес на работа ще имате пълен контрол, мониторинг и анализ на изпълнението.

УЧЕБНА ПРОГРАМА на КУРС MICROSOFT PROJECT

 • Запознаване с програмния продукт Microsoft Project.
 • Предназначение и възможности.
 • Елементи на прозореца на приложението и настройване на някои основни параметри.
 • Основни положения в създаването и управлението (мениджмънта) на организационните проекти.
 • Задачи и ресурси.
 • Създаване на организационен проект.
 • Въвеждане на информацията за задачите.
 • Структуриране на проекта.
 • Практическо усвояване на действията по въвеждане, структуриране и редактиране на основната информацията за задачите.
 • Въвеждане на допълнителните подробности за задачите.
 • Последователност на задачите и взаимовръзки между тях.
 • Практическо задаване и редактиране на взаимоотношенията между отделните задачи.
 • Реализиране на връзките на задачите помежду им по различни начини.
 • Въвеждане на основна и детайлна информация за ресурсите.
 • Значение на цената на отделните ресурси за изчисляването на цялостните финансови разходи по проекта.
 • Обвързване на задачите с ресурсите.
 • Разпределяне на задачите в работна група с помощта на електронна комуникация.
 • Актуализиране на възложените задачи.
 • Изтегляне на информацията за ресурси, които са описани в електронната поща.
 • Промяна на работното време.
 • Общи и индивидуални календари.
 • Създаване и редактиране на календари и обвързване с елементите на проекта.
 • Използване на общите календари в няколко проекта.
 • Представяне на информацията за проекта.
 • Допълнителни прозорци, таблици и форматиране.
 • Приблизително определяне и доуточняване на финансовите средства, необходими за всеки отделен етап на проекта.
 • Определяне на критичните задачи.
 • Анализиране и до настройване на готовия план.
 • Скъсяване на общата продължителност на проекта.
 • Средства за търсене на възможности за намаляване финансовите разходи по проекта.
 • Предвиждане и избягване на евентуални проблеми, свързани с претоварване на ресурсите.
 • Запазване на окончателния проект.
 • Проследяване изпълнението на проекта
 • Автоматизирано попълване изпълнението на графика.
 • Електронна комуникация с изпълнителите на отделните задачи.
 • Използване на електронната поща за определяне текущото състояние на отделните задачи.

Обучението се реализира при група над 6 човека.

Заявете фирмено обучение.

С подаване на молба, предоставяне на копие от завършено образование, след успешно положен изпит и с допълнително заплащане на 60 лв., получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на английски към Удостоверението се заплаща сумата от 20 лева за брой.

Заявете предпочитаното обучение за заети, работещи хора с вклчени персонални консултация с лектор от 2 учебни часа и учебни материали от платформа за обучение за 420 лв. *

 

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.
С изпращането на тази форма, вие декларирате, че сте съгласни с нашите условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ