+359 895 614150

info@trainsoftbg.com

МОЖЕ ЛИ EXCEL ДА ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСА

"КОЛКО...?"

Стажанти от ТреинСофт потърсиха отговор от експерт по Ексел. Попитахме Мариела - дългогодишен лектор в ТреинСофт.


⇒ Как Ексел може да отговори на един такъв въпрос?

Знаем, че любимият въпрос на мениджърите е "КОЛКО....?" А служителите започват да ровят нещо надълбоко и нашироко.... почват да човъркат нещо в Ексел.... всъщност какво правят?

Мариела се усмихва и отговаря:

Ако не знаят какво правят може да объркат всичко! ☺ Взимат суровите данни, подготвят ги за обобщаване, обобщават ги, визуализират резултата в таблица. Защото на шефа отговорите трябва да се сложат на ... един екран. :) Шефа не трябва да се лута из между числата, а историята, която разказват тези числата трябва лесно да може да се прочете! Историята винаги започва с "КОЛКО...?" Ако е "КОЛКО продадохме?" то взимаме входните данни от продажбите на фирмата за месеците които ще сравняваме. Обобщаваме ги и ги подреждаме в таблица. Excel използва различни функции за обобщаване на данни. Светата Троица за обобщаването на данни е SUM, COUNT, AVERAGE. Обобщаваме ги често с Pivot  и слагаме диаграма която показва пораснахме ли или намаляхме.

 

Excel използва ли логика? – Попитахме, ние стажантите в ТреинСофт.

Excel използва само логика!

И то във всички операции. Логиката е дефинирана и за да се приложи, трябва да се разбира и да се прилага правилно. Не само функциите от категория Logical са логически. Функцията IF  е в този категория, защото там са събрани функциите които отговарят на логическа база истина и лъжа.

Трудно ли се усвоява логиката на функциите в Ексел? - попитахме Мариела.

Лесно се усвоява! Всеки може да я усвои.

Откъде трябва да се започне, за да се разбере логиката в Ексел?

Мариела отговори с усмивка:

От началото! Ако се започне от средата става по-трудно. В нашите курсове, дори когато са за напреднали, започваме от най-простите неща, които оказват влияние върху разбирането как работи Ексел. А това е какво съдържа една клетка, как се конструира една функция.

Учим се да разбираме и прилагаме логиката на Ексел в различни ситуации. Започваме от най-често и лесно използваните функции за нивото. Разбирането на логиката и познаването на цялата всеобхватност от функции позволява да се навлезе трайно в използването на възможностите на Excel.

Ексел сравнява, изчислява, брои... всичко в Ексел е логика!

Функциите използват логиката на база пресмятания.

⇒ Какъв е извода?

⇒ Мениджърите да не губят време, а  да ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКСЕЛ  за РЪСТ НА СВОЯ БИЗНЕС.

Да открият аргументираните отговори на "КОЛКО..."  в собствените бази с данните. Да мотивират екипа си да събира и обработва тези данни. Обучението е бърз метод за мотивация.

Мариела се усмихна и ни попита:

А знаете ли кой е другият въпрос който обикновено задава мениджъра? Въпросът е "КОГА...?" И отговорът знаете ли какъв е? Винаги "ВЕДНАГА"

Ако сте мениджър, то кой Ви дава актуална информация : КОЛКО продадохме, КОЛКО пораснахме, КОЛКО изгубихме….?

Ако сме събудили интереса ви да потърсите повече информация по темата, то може да разгледате тук .

Искате вашите служители да изградят по-добри способности за анализ на данни в Ексел, то свържете се с нас на имейл info@trainsoftbg.com  или на тел. 0895614150, за да насрочим опознавателна среща.

По време на тази среща ще се запознаем със ситуацията при вас и вашите нужди и ще поговорим за възможните решения.

БЕЗПЛАТЕН УЧЕБЕН ЧАС

ПО EXCEL

Antispam
Съгласен съм с Условията за обработка на лични данни
Позволявам на имейл да получавам полезна информация от ТреинСофт. Знам, че мога да прекратя това когато пожелая. ТреинСофт не използва за друго моите данни, освен за позволението и за срока дадени от мен.

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

ПО EXCEL

Основното направление в работата на ТреинСофт е провеждането на присъствени и дистанционни фирмени обучения за работа с Excel.

Провеждаме обученията по Excel за фирми, които трудно събират екипите си на едно място по едно и също време за обучение, а също така имат служители с различни нужди и знания по програмата.

Лекторите на ТреинСофт са опитни преподаватели специалисти по Excel, които често превеждат обучения за екипите на: банки и финансови институции, телекомуникационни компании, вериги магазини, логистични фирми, производители, рекламни агенции, различни фирми, които събират и обработват данни от дейността си и се нуждаят навреме от точни отчети по разнообразни критерии.

Ако искате да подобрите работата с EXCEL в екипите си,

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНО изготвяне на учебна програма.

След анализ на резултатите от онлайн тест и анкети ще изпратим индивидуална учебна програма за вашия екип на посочения имейл.

ЗАЯВЕТЕ ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ »

КЪМ ОНЛАЙН ТЕСТ И АНКЕТИ »

ЗАПИСВАМ СЕ

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL

Основното направление в работата на ТреинСофт е провеждането на присъствени и дистанционни фирмени обучения за работа с Excel.

Провеждаме обученията по Excel за фирми, които трудно събират екипите си на едно място по едно и също време за обучение, а също така имат служители с различни нужди и знания по програмата.

Лекторите на ТреинСофт са опитни преподаватели специалисти по Excel, които често превеждат обучения за екипите на: банки и финансови институции, телекомуникационни компании, вериги магазини, логистични фирми, производители, рекламни агенции, различни фирми, които събират и обработват данни от дейността си и се нуждаят навреме от точни отчети по разнообразни критерии.

Ако искате да подобрите работата с EXCEL в екипите си,

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНО изготвяне на учебна програма.

След анализ на резултатите от онлайн тест и анкети ще изпратим индивидуална учебна програма за вашия екип на посочения имейл.

ЗАЯВЕТЕ ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ »

КЪМ ОНЛАЙН ТЕСТ И АНКЕТИ »

ЗАПИСВАМ СЕ

БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ДИАГНОСТИКА

КАК ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКСЕЛ ЗА РЪСТ НА СВОЯ БИЗНЕС

ЗАПИСВАМ СЕ

+359 895 614150

info@trainsoftbg.com