info@trainsoftbg.com

+359 895 614150

Изберете подходящо фирмено обучение

ЗА РАБОТА С EXCEL

ОПТИМИЗИРАЙТЕ РАБОТАТА С EXCEL

Заявете учебна програма за обучение на екипи според резултатите от кратки анкети и тест

Да, искам

Видове обучения

ЗА РАБОТА С EXCEL

Спрямо мястото и начина на провеждане

Присъствено обучение


Обучението се провежда в зала и се води от лектор на ТреинСофт. Мястото на обучението може да бъде офиса на ТреинСофт  гр. София ул. „Осогово“ 30, офис 502 или Вашият офис. 

 

По време на обучението се обръща индивидуално внимание на участващите, дават се много примери и се решават реални казуси от тяхната работа. 

Обучаващите се получават достъп до видео уроци,упражнения, тестове за проверка на знанията, анкети и други материали за обучение по MS Excel за анализ на данни от начинаещи до напреднали достъпни на  http://e-znanie.trainsoft.info/

Онлайн обучение


Обучението се осъществява в електронната платформа на ТреинСофт  http://e-znanie.trainsoft.info/ .

 Подходящо е за фирми, които трудно събират екипа си на едно място и имат нужда от по-гъвкави методи на обучение.

Провеждат се уебинари и онлайн срещи за въпроси и отговори, които се водят от лектор на ТреинСофт. 

Обучаващите се имат достъп до видео уроци,упражнения, тестове за проверка на знанията, анкети и други материали за обучение по MS Excel за анализ на данни от начинаещи до напреднали достъпни на  http://e-znanie.trainsoft.info/

Спрямо продължителността на провеждане

Ясно с Ексел - Експрес


Това са целеви обучения, които за кратък срок трябва да предоставят максимален обем информация.

При тях се разрешават само няколко казуса тясно свързани с целта на обучението. 

Продължителността на тези обучения варира от 2 до 3 дни или 16 до 24 учебни часа

Подходящи са за групи от  хора, които имат еднакви потребности от нови знания.

Доста често интензивните обучения по Excel се използват, за да допълнят знанията на обучаващите се и да надградят вече съществумащите такива. 

Обучаващите се получават достъп до видео уроци,упражнения, тестове за проверка на знанията, анкети и др. за обучение по MS Excel за анализ на данни от начинаещи до напреднали достъпни на  http://e-znanie.trainsoft.info/

Ясно с Ексел - Стандарт


Това са дългосрочни обучения с продължителност от 4 до над 12 месеца, в които информацията се разпредея равномерно и е подкрепена с много примери и упражнения

При тях казусите, които се разглеждат са много и разнообразни. 

Задълбочените обечения по Excel са всеобхватни и дават дълготрайни резултати

Те са комбинация от присъствено и онлайн обучение, самостоятелна подготовка и упражнения. 

Провеждат се обучения на място, онлайн уебинари, лекции и срещи за въпроси и отговори. 

Обучаващите се получават достъп до видео уроци,упражнения, тестове за проверка на знанията, анкети и още много други за обучение по MS Excel за анализ на данни от начинаещи до напреднали достъпни на  http://e-znanie.trainsoft.info/

Доверете се на опита!

Ние от ТреинСофт сме специализирани в консултацията, подготовката, организацията и провеждането на разнообразни фирмени обучения за работа с Excel.

Обученията имат различна форма, срок и програма, но общата им цел е да задоволят максимално нуждите от нови знания на Вашия екип и в кратък срок да подобрят качеството и бързината на работа.

Нашите обучения по Excel спомагат за бързото подобряване на работата на екипа и неговата продуктивност.

Фокусът в обученията са формули, инструменти и приложения в Excel, които засягат ежедневната работа на Вашия екип.

ТреинСофт развива дейност от 2004 г . Част от доволните ни клиенти са големи известни фирми.

Опитът ни показва, че максималните резултати от обучението са налице в периода от 2 до 6 месеца след провеждането му.

За кого са подходящи фирмените обучения

ЗА РАБОТА С EXCEL

За екипи от различни нива на фирмената структура

Обученията по Excel са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали.

Те помагат на мениджърите във фирмата да анализират по-лесно резултатите от бизнеса и да вземат информирани решения с правилна аргументация. 

Фирмените обучения по Excel на ТреинСофт са подходящи са за офис служителите, на които се налга всекидневно да обработват големи обеми от данни в Excel.

Обученията, които провеждаме са пряко съобразени с работата на хората, които участват в тях. 

Целта е да се даде липсващата информация и да се оттренира на практика всяка операция в Excel, която се използва в ежедневната работа на обучаващите се. 

Ние от ТреинСофт вярваме, че инвестицията в хората е инвестиция в успха на безнеса.

До 6 месеца след нашите обучения и практическо прилагане на наученото, се наблюдава значително повишаване на качеството и бързината на работа с програмата. 

администратори на бази данни

финансов отдел

маркетинг и продажби

счетоводство и ТРЗ

логистика и складова отчетност

Организация на обученията

ЗА РАБОТА С EXCEL

Please enter your Google API key.

ПРИ ВЪПРОСИ

+359 895 614150

info@trainsoftbg.com

Доверете се на опита!

Ние от ТреинСофт знаем, че времето е важно, затова се стремим да реагираме максимално бързо след направена заявка за обучение.

Обучението може да започне 2 седмици след направена заявка и сключен договор за изпълнение.

Графика, мястото и темите на обучението са гъвкави и зависят изцяло от нуждите на Вашия екип. 

За подготовка и провеждане на обучение е необходимо сформиране на група над 3-ма души. 

Цената се определя спрямо мястото, начина, срока и броя на хората участващи в обучението. 

За да получите индивидуална оферта попълнете заявка да фирмено обучение. 

Доволните ни клиенти

СПОДЕЛЯТ С НАС

Фирмено обучение за мениджъри

"Полезно за работата ми."

 

"Научих много нови неща, които ще използвам в работата си."

 

"Надмина очакванията ми."

 

"Много позитивен лектор."

 

"Ще смаем ръководството с рипорти!"

екип от Адидас България

Фирмено обучение по Excel

А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД

Настоящата препоръка се издава на ЦПО "TrainSoft", във връзка с проведено от тях обучение по "Ексел" за нашите служители. 

Курсът, проведен през месеци Март и Април 2017, състоящ се от осем посещения, беше изцяло съобразен с нашите изисквания. Отношението от страна на ЦПО "TrainSoft", както и на преподавателя Мариела Станчева беше изключително професионално.

Имахме възможност да се възползваме от гъвкъв график на занятията, изцяло съобразен с нашата заетост и желания.

Курсът беше проведен в малка група от 4-5 човека, започвайки от базово ниво и достигайки до по-сложни функции и операции, като на всеки един от участниците беше отделено необходимото време и внимание. 

Особено полезна част от курса разрешаването на казуси от работния процес в края на повечето от занятията.

Преподавателят поднесе материала по изключително интересен и достъпен начин, оставайки трайни знания и примери в съзнанието на участниците. 

Придобитите по време на курса знания са с широко практическо приложение в нашата ежедневна работа и надградиха досегашните възможности на нашите служители. 

Придобиването на официален сертификат за преминатия курс, също ще бъде в голям плюс към автобиографията на нашите служители. 

Всички участници останаха с много позитивни впечатления от цялостната организация и провеждането на курса. 

 

С голямо удоволствие бихме продължили да работим съвместно и бихме взели участие в по-нататъчни обучения.

Бихме препоръчали с с отговорност и желание работата с ЦПО "TrainSoft", на своите партньори.

Вашето обучение

Е ПОВЕРЕНО В СИГУРНИ РЪЦЕ

РОСИСЛАВА БОРИСОВА

ОРГАНИЗАТОР НА ОБУЧЕНИЯТА

Роси е усмихнат и комуникативен човек, професионалист с дългогодишен опит в работата с хора в сферата на организирането на специализирани обучения. Основател, управител и собственик на "ТреинСофт".

+359 895 614150

info@trainsoftbg.com