info@trainsoftbg.com

+359 895 614150

ЗАЩО MS Excel е толкова важен?

От безбройните компютърни програми, които са на пазара Microsoft Excel е една от най-важните поради ключовата роля, която играе в много сектори. Това е най-използваната програма за електронни таблици в много бизнес дейности, академична работа и в организиране на персонална информация. MS Excel е на пазара от 1985 година. Оттогава тя играе жизненоважна роля при пресмятането, изчисленията, справките и анализите от въведените данни. Много фирми са възприели да използват Excel като абсолютна необходимост, поради неговата полезност, удобство и не на последно място – достъпност.

Значението на MS Excel може да се види в различните начини за организиране и визуализиране на информацията + автоматизиране на отчетите и анализите.

 

1.       Организация на данните

Данните са сурова, непреработена информация, която трябва да съхранявате по систематичен и организиран начин. За да се постигне това ефективно можете да разчитате на MS Excel. Excel предоставя на потребителите възможността да създават таблици, в които да организират своите данни и да предоставят ключове за актуализиране. Най-голяма полза от MS Excel имат организациите, които администрират голямо количество данни, които трябва редовно да се актуализират и структурират. Таблиците на Excel дават възможност на анализаторите да виждат и следят напредъка в единична или комбинирана статистика, да помагат на мениджмънта да взима стратегически и оперативни решения на база тези статистики.

2.      Графики

Те играят много важна роля в поднасянето на информацията, тъй като произвеждат различни диаграми, които се използват от различни отдели за представяне на статистически данни по по-достъпен и разбираем начин. За разлика от други графични програми за визуализация, Excel е много по-рентабилна, тъй като играе много различни роли и може да се използва за толкова много дейности.

3.      Автоматизиране

Когато става въпрос за автоматизиране, ще установите, че MS Excel поддържа удобни средства за създаване на макроси. Това улеснява решаването на сложни сценарии, като увеличава ефективността и автоматизира повтарящи се действия.

И в заключение - използването на MS Excel е от жизненоважно значение в съвременните организации. Наличието на регулярна, автоматизирана картина на бизнеса е ключов фактор, за да постигнем желаните резултати. Много компании поддържат системни и актуални данни за своите продукти, проекти и дейности. Следователно специалистите, които умеят да създават макроси с Excel, се считат за активи на дадена организация.

 

 А във Вашата компания има ли специалист, който умее да анализира данни с Excel, за да имате по всяко време ясна картина за своята дейност?

 

За повече информация за Вашето фирмено обучение се свържете с мен на тел. 0895614150 – Росислава Борисова

Онлайн форма за заявка на фирмено обучение

ЗАЯВИ ПЪРВИ УЧЕБЕН ЧАС

ПО EXCEL

Antispam
Съгласен съм с Условията за обработка на лични данни
Позволявам на имейл да получавам полезна информация от ТреинСофт. Знам, че мога да прекратя това когато пожелая. ТреинСофт не използва за друго моите данни, освен за позволението и за срока дадени от мен.

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

ПО EXCEL

Основното направление в работата на ТреинСофт е провеждането на присъствени и дистанционни фирмени обучения за работа с Excel.

Провеждаме обученията по Excel за фирми, които трудно събират екипите си на едно място по едно и също време за обучение, а също така имат служители с различни нужди и знания по програмата.

Лекторите на ТреинСофт са опитни преподаватели специалисти по Excel, които често превеждат обучения за екипите на: банки и финансови институции, телекомуникационни компании, вериги магазини, логистични фирми, производители, рекламни агенции, различни фирми, които събират и обработват данни от дейността си и се нуждаят навреме от точни отчети по разнообразни критерии.

Ако искате да подобрите работата с EXCEL в екипите си,

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНО изготвяне на учебна програма.

След анализ на резултатите от онлайн тест и анкети ще изпратим индивидуална учебна програма за вашия екип на посочения имейл.

ЗАЯВЕТЕ ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ »

КЪМ ОНЛАЙН ТЕСТ И АНКЕТИ »

ЗАПИСВАМ СЕ

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL

Основното направление в работата на ТреинСофт е провеждането на присъствени и дистанционни фирмени обучения за работа с Excel.

Провеждаме обученията по Excel за фирми, които трудно събират екипите си на едно място по едно и също време за обучение, а също така имат служители с различни нужди и знания по програмата.

Лекторите на ТреинСофт са опитни преподаватели специалисти по Excel, които често превеждат обучения за екипите на: банки и финансови институции, телекомуникационни компании, вериги магазини, логистични фирми, производители, рекламни агенции, различни фирми, които събират и обработват данни от дейността си и се нуждаят навреме от точни отчети по разнообразни критерии.

Ако искате да подобрите работата с EXCEL в екипите си,

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНО изготвяне на учебна програма.

След анализ на резултатите от онлайн тест и анкети ще изпратим индивидуална учебна програма за вашия екип на посочения имейл.

ЗАЯВЕТЕ ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ »

КЪМ ОНЛАЙН ТЕСТ И АНКЕТИ »

ЗАПИСВАМ СЕ

ОНЛАЙН ДИАГНОСТИКА

КАК ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКСЕЛ ЗА РЪСТ НА СВОЯ БИЗНЕС

ЗАЯВИ ТУК

+359 895 614150

info@trainsoftbg.com