Курс Работа с Microsoft Excel и Visual Basic

За служители на търговски отдел, анализатори и всички активно работещи с Excel. Бъдете готови за решаване на много задачи. Получавате насоки и детайлно обяснение на решенията от практическа гледна точка, а не само теория. 
ВАЖНО! В края на обучението ще работите по собствени казуси от практиката и ще получите ценни указания за разрешаването им! На достъпен език с много задачи и примери ще се застъпят много аспекти от работата с електронни таблици, импорт-експорт на данни с други приложения.

ГРАФИК присъствено обучение: по заявка за фирмено обучение

Получавате допълнително достъп до материали за самостоятелно обучение.

ЦЕНА: 390 лв. без ДДС /физически лица са освободени от заплащане на ДДС/

Лектор: Мариела Станчева

 

Работа с Microsoft Excel и visual basic

С изброените функции ще решите нови, много полезни практични задачи.
С макросите и вградените възможности на Ексел ще можете да пестите време и усилия.

Ако използвате функции на MS Excel и макроси за изготвянето на отчети, справки и анализи;
Ако искате да научите формули и функционалности, които да спестят много време и усилия.
Ако търсите обучение за оптимизиране на работните процеси, като развиете аналитичното мислене и умения за търсене на решения от друга гледна точка;
Ако искате изготвянето на отчети да става по-бързо, то това обучение е за вас:

Nr Lesson name Theme Content
       
1 Как да сумираме и броим данни —Cumulative Formulas SUM
      MAX/MIN; SMALL/LARGE;
      AVERAGE/AVERAGEA
      COUNT/COUNTA
       
2 Условия и анализ, подусловия —Cumulative Formulas with conditions —IF
      SUMIF/SUMIFS
      AVERAGEIF/AVERAGEIFS
      COUNTIF/COUNTIFS
       
3 Как да търсим и намираме данни LOOK UP  functions VLOOKUP; HLOOKUP
      MATCH; INDEX
       
       
4 Как да агрегираме данни с Pivot tables —Pivot table Create, Change design, Change function, Format
    Pivot Charts Create, Change design, Change function, Format
       
       
5 Как да визуализираме данни Excel Tools —Conditional formatting
      —Diagrams
      —Spark lines
      —Camera Tool 
       
6 Анализ на данни What-if Analys What-if Analysis Tools Goal Seeking,  Scenarios
      Consolidate data
       
7 Maкроси в Excel - общ преглед, инструменти и опции Preparation of Excel creating macros Options/Most Popular/Developer
  2 Main terms VBA – code panel Alt+F11
      View code examples
       
8 Запис на макроси Recording macros Developer/Record macro
      Stop recording
      Run macro
      View macros
       
9 Изпълнение на макрос - бутони User defined function Insert Function/User Defined/…
    Assign macro to a button Developer/Insert/Button
       
       
       
10 Създаване на първи Macro Project - практическо занятие Task Define algorithm
      Define objects, methods and properties
       
       
11 Въпроси и отговори. Насоки за решаване на Ваш конкретен проблем Project Demonstration  
       
       

 

Курс „Работа с MICROSOFT EXCEL и VISUAL BASIC" е най-доброто от фирмените обучения за служители на финансов отдел, търговци, анализатори и активно работещи с Excel.
Разбираемо обяснение на материала с практически примери и с логически връзки. Насърчава и подпомага решаване със работните ежедневни задачи и проекти.

С подаване на молба, предоставяне на копие от завършено образование, след успешно полагане на изпит с допълнително заплащане от 60 лв., получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на английски към Удостоверението се заплаща сумата от 20 лева за брой.

Заявете предпочитаното обучение за заети, работещи хора с включени персонални консултация с лектор от 3 учебни часа и учебни материали от платформа за обучение за 675 лв. *

Може би ще ви заинтересуват и следните обучения: Курс Microsoft Excel за начинаещи и напреднали, Финансово моделиране с Microsoft Excel, Visual Basic for Microsoft Excel Applications (VBA)Курс Microsoft Project - обучение по управление на проекти

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.

Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ