iOS програмиране

Започнете създаването на следващата велика игра или приложение! Курсът iOS програмиране е въвеждащ в разработката на iOS приложения. Покриват се теми по създаването и компилирането на проекти, основите на езикът Objective-C и Swift, управление на паметта, въведение във Foundation и UIKit и др.

Начало: 2017

24 учебни часа

Лектор: Иван Кашукеев

Цена: 590 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Ползи от курса iOS програмиране

Курсът iOS programmin е подходящ за всички, които нямат опит в програмирането или са начинаещи с базови познания. Всеки, който желае да създава приложения за iPhone и iPad и иска те да бъдат публикувани в Apple App Store има възможността да започне още днес!

Учебна програма на курса iOS програмиране

1. Въведение

 • Objective-C и Swift (предимства и недостатъци)
 • Кратка история на Objective-C
 • Какво е хедър файл (.h) и имплементационен файл (*.m)
 • Xcode
 • Примерно “Hello world” приложение – основни елементи

2. Основни елементи на Objective-C

 • Примитивни типове и обекти
 • Оператори, стойности
 • Видимост на променливите (глобална, локална)
 • #import на хедъри

3. Цикли и условни оператори

 • Условни оператори (, <=, >=, ==, !=, !, &&, ||)
 • Булеви стойности и оценяване на булеви изрази
 • if, if-else, switch, ?: оператор
 • Цикли – for, while, do-while
 • break/continue

4. Функции и указатели

 • Stack и heap памет
 • Указатели
 • Защо се нуждаем от фукции?
 • Синтаксис
 • Извикване и подаване на аргументи
 • Рекурсия

5. Обектно-ориентирано програмиране- 1 част

 • Какво е ООП?
 • Основни принципи на ООП – полиморфизъм, капсулация, наследяване
 • Потребителски дефинирани типове – структури (struct) и класове (@interface)

6. Обектно ориентирано програмиране 2

 • Инстанции на клас
 • Управление на паметта – strong и weak указатели
 • Методи и селектори
 • init методи
 • @property – дефиниция и употреба

7. Протоколи, наследяване и делегати

8. Категории на клас. Въведение във Foundation и UIKit

 • NSObject
 • NSString, NSArray, NSSet, NSDictionary (и “mutable” версиите им)

9. iOS application lifecycle, MVC и UIViewController lifecycle

Треинсофт има нов блог, в който може да видите интересни статии свързани с програмирането като хоби или професия. В него може да намерите и различните курсове свързани с програмиране, които се предлагат в нашата фирма. По случай създаването на новият ни блог ще може да получите 5% отстъпка от нашите курсове по програмиране за месец април 2017г.!


ГРАФИК

Теория в онлайн платформа www.e-znanie.trainsoft.info

ДОПЪЛНИТЕЛНО

След успешно полагане на изпит получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на български, английски или немски език към Удостоверението се заплаща сумата от 10 лева за брой.

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ