Курс Създаване на PHP приложения

Ако обученията в голяма група не са за Вас, ако търсите персонално обучение и искате да работите като програмист - то този курс е за Вас.

Обучението PHP и MySQL е предназначено за начинаещи в програмирането, но с познания в уеб технологиите и е с практическа ориентация. 

Начало: 27 януари 2018 г. всяка събота от 13:30 до 17:00 ч. /27.01.2018г., 03.02., 10.02., 17.02, 24.02.,10.03, 17.03. ,24.03.2018г. /

102 учебни часа обучение - 32 учебни часа в зала с лектор и 70 учебни часа дистанционно с видео уроци и задачи за самоподготовка

Лектор: Евгения Христова

Цена: 420 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

ПОЛЗИ ОТ КУРСА PHP И MYSQL ПРОГРАМИРАНЕ  - I НИВО

Този курс е за хора, които искат да правят приложения с РНР, но нямат опит с писане на код. Ще им помогнем да изготвят самостоятелно и в екип собствени приложения.

Гарантираме висока успеваемост при събеседване и решаване на тестови задачи при постъпване на работа. В края на обучението ще имате добър собствен проект. Издаваме удостоверение за професионална квалификация признати в ЕС.

Учебна програма

1. Инсталиране на XAMPP, WAMP, NetBeans. История и версии на PHP. Базов синтаксис – оператори, променливи, константи, типизиране. Вмъкване на файлове. Вградени функции за тестване, прости потребителски функции. Създаване на статичен сайт с няколко страници, без повторение на Header, Menu, Footer секции. Съдържание на сайта – синтаксис на PHP, прости задачи. HTML5, Bootstrap за CSS – реален хостниг.

2. Control Flow, масиви, низове, основни понятия за структури от данни и алгоритми. Задачи за използване на масиви и низове, включително и вградените функции. Задачите се публикуват в сайта за втората част – реален хостниг.

3. HTML форми. Предефинирани променливи - $_POST, $_GET, $_REQUEST, $_SESSION, $_COOKIE. Работа с данните за клиента. Създаване на прост PHP сайт за малък бизнес с галерия, кошница, форма за връзка, CAPTCHA при използване на CSS framework Bootstrap – реален хостниг. GitHub – основни похвати.

4.Обектно ориентирано програмиране. Основни понятия, синтаксис, прости класове, принципи на ООП, абстрактни класове, namespace, интерфейси. Понятие за Design Patterns – Singleton, Factory. Стил на писане, добри практики. Сайт за ООП с решените задачи за ООП – реален хостниг.

5. MySQL – основни понятия, работа с готова примерна база и HeidiSQL и PHPMyAdmin. Създаване на 2 бази по схема. Възможна тематика: библиотека, коли под наем, къщи за гости, регистриране на документи или други. MySqli, PDO – функционален и обектен вариант. CRUD за таблиците на една от създадените бази. Всеки курсист предава проект, който се защитава в групата и може да бъде качен в GitHub. Тъй като все още проектите нямат контролиран достъп с login – няма да се хостват реално.

6. Сайт с база данни и обекти. Основни понятия за софтуерна архитектура. Най-общо за Model-View-Controller. Сайт с база, защитен логин и използване на обекти за CRUD. Реален хостниг.

 Очаквани умения след курса: Стабилни умения за писане на PHP код – базов синтаксис, типове данни, обекти, средства за работа с MySQL. Познаване на често употребяване функции, търсене на грешки, изграждане на групи от страници със специфична функционалност. Основни познания по алгоритми, структури от данни, обектно-ориентирано програмиране, софтуерна архитектура. Възможност за изработка на малки и средно-големи PHP проекти от нулата с използване на обекти и база данни.