Курс Autodesk Maya 3D

Курсът по Maya ще ви научи как да моделирате, анимирате, текстурирате, рендирате и добавяте визуални ефекти във вашите проекти.

Начало: по заявка

28 учебни часа

Лектор: екип

ПОЛЗИ от курса Autodesk Maya 3D

Maya е 3D графичен софтуер, с който можете да създавате интерактивни 3D приложения като видео игри, анимации, визуални ефекти. Широко използван софтуер в телевизионната и кино индустрията. Курсът е практически насочен и скоро след завършването му ще можете сами да създавате невероятни графични илюзии.

УЧЕБНА ПРОГРАМА на КУРСА AUTODESK MAYA 3D

 • Интерфейс - кратка информация за различните файлови формати (.mb , .ma , .obj); създаване и организиране на проект; навигация чрез четирите гледни точки; кратка разходка из различните менюта на MAYA (вкл. и скритите)
 • Манипулиране на обекти - как да използваме някои от основните инструменти за манипулиране на 3D обект; запознаване с функциите на различните панели в MAYA (Attribute editor , Outliner, Hypershade, Chanel box); групиране на два или повече различни обекта; начини за скриване и показване на обекти с цел по-лесна последваща работа на MAYA; създаване и използване на слоеве с цел организиране на работната сцена
 • Моделиране с полигони (първи стъпки) - запознаване с различните примитиви които MAYA предоставя; компоненти на полигоните и тяхното манипулиране; основни правила при моделиране чрез използването на полигони; запознаване с различните инструменти за моделиране които MAYA предлага; запознаване с допълнителните опции които тези инструменти предлагат; комбиниране на обекти (операция различна от групиране)
 • Запознаване с различните техники на “заглаждане” на вече създадените “груби” обекти
 • Моделиране с кривите на Безие NURBS (първи стъпки) - кратка информация този тип моделиране; запознаване с основните NURBS примитиви; запознаване с различните инструменти които се използват при този тип моделиране; запознаване с основните правила и различните техники на моделиране; създаване и манипулиране на 3D текст
 • Моделиране чрез използване на вече научените инструменти и техники (създаване на първи 3D модел) - предварителна подготовка за новия проект; създаване на проекта чрез вече споменатя project manager; подготвяне на сцената , настройки на мерните единици (cm, pt, inch, fps); практическо запознаване с вече познатите ни правила и техники за моделиране, т.е как да изберем възможно най-добрата техника на моделиране в зависимост от същноста на обекта който искаме да моделираме; кратко представяне на различните инструменти за деформиране на обектите в MAYA (по-подробно се представят в часта по 3D анимиране)
 • Текстуриране (оцветяване на обекта) - кратка информация за основните материали които MAYA предлага (по-подробно се разглеждат в часта по рендиране); кратка информация за основните материали, които MENTAL RAY предлага (по-подробно се разглеждат в часта по рендиране)
 • Запознаване с различните техники на разгъване на т.нар. UV карти (UV MAPS) (техники за NURBS обекти и обекти направени от полигони); запознаване с някои допълнителните методи на текстуриране, които MAYA предлага; създаване на текстура, която е направена от различни слоеве; използване на 3D paint инструмента за предварително отбелязване на местата, на които искаме да сложим текстура; запознаване с различните методи за създаване на “изкуствена” грапавина на повърхностите (Bump maps, normal maps); запознаване с останалите карти, които могат да се използват при текстуриране (specular map, reflection map, displacement map, transparency map)
 • Рендиране (Rendering) с МАYA - подробно запознаване с HIPERSHADE панела в MAYA; запознаване с различните насторйки за рендиране, които MAYA предлага; запознаване с различните източници на светлина; запознаване с различтинте видове сянки (Depth map, Raytrace shadows); запознаване с различните настройки на камерата; интерактивно рендиране с IPR; техники за рендиране на анимация (Batch rendering)
 • Рендиране (Rendering) с MENTAL RAY - запознаване с възможностите на MENTAL RAY; запознаване с настройките за рендиране; запознаване с някои от специалните материали; запознаване с някои от специалните източници на светлина; запознаване с някои от специалните инструменти (NODS), които MENTAL RAY предлага
 • Работа с различните четки за рисуване в MAYA - какво представляват т.нар. Paint ефекти; настройки на четките

След успешно полагане на изпит получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на български, английски или немски език към Удостоверението се заплаща сумата от 10 лева за брой.

Сходни курсове:Анимация с 3DS Max, 3D Studio Max

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ