Курс 2D моделиране с AutoCAD - I ниво

Целта на обучението е да даде на курсистите фундаментални познания за работа с AutoCAD по създаване на работни 3D чертежи, оформянето им в различни изгледи, включването на размери, текст, изчисления и др.

Начало: по заявка

32 учебни часа

Лектор: Асен Вальовски

Ползи от курса по 2D моделиране с AutoCAD - I ниво

В процеса на обучение се набляга на индивидуалния подход към всеки курсист, спрямо неговите изисквания. След всяка разгледана тема се дават примери, задават се и се обсъждат възникнали въпроси и се завършва с курсово упражнение. Курсът е предназначен за начинаещи потребители или за потребители с елементарни, несистематизирани познания в AutoCAD.

Изисквания към курсистите: Познания практическа работа с графична операционна система, познаване на Windows, умения за работа с файлове.

Учебна програма на КУРСА ПО 2D МОДЕЛИРАНЕ С AUTOCAD - I НИВО

  • Въведение в AutoCAD, основни понятия, видове графики и формати.
  • Управление на екрана. Изчертаване на прости елементи. Команди за преместване, копиране, изтриване и възстановяване на елементи. Команди за селектиране на елементи.
  • Характеристики на чертожните елементи. Точно свързване на елементи OSnap и Snap режими. Нови 2D елементи. Нови команди за редактиране. Полилинии и мулти линии.
  • Нови 2D елементи - дъги, окръжности, елипси, криви - сплайнирани линии. Нови команди за редактиране - Array.
  • Нови 2D елементи - полигони, щриховки.
  • Нови 2D елементи - текст. Нови команди за редактиране - Explode, Scale, Stretch, Offset.
  • Мерни единици в чертожния редактор. Настройки Units. Сведения за обектите: Inquiry
  • Оразмеряване на чертожни обекти
  • Нови команди за редактиране - Trim. Extend, Chamfer, Filet, Lengthen, Divide, Measure.

 

След успешно полагане на изпит получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на български, английски или немски език към Удостоверението се заплаща сумата от 10 лева за брой. 

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ