Обучение по Подбор на персонал

Курсът ще ви запознае с методи за обективен подбор на най-подходящите хора и ще ви даде възможност да подбирате служители като използват структуриран и осъществим на място подход.

Начало: 13 юни 2017 г.

12 учебни часа

Лектор: Валентина Георгиева

Ползи от обучението по подбор на персонал

Във връзка с необходимостта от обективна преценка на кандидатите и подбор на най-добрите измежду тях се въвеждат понятията стандартизация, надеждност и валидност на методите за подбор. Тези критерии определят доколко даден метод е полезен за специалиста. Обучението предлага методи за структуриране на подбора и изготвяне на крайната индивидуална оценка от процеса на подбора за всеки един от кандидатите. Същевременно запознава с факторите, които водят до грешни решения при подбора и се фокусира върху това как да ги избегнем. Разглежда се процеса на анализ на длъжност и как резултатите от него се използват за създаване на длъжностните характеристики, на които се основава подборът.

Курсът запознава участниците с особеностите при подбора както на вътрешнофирмени кандидати, така и на кандидати външни за фирмата. Подходящ е за специалистите по човешки ресурси и други, които искат да подобрят уменията си.

УЧЕБНА ПРОГРАМА за ОБУЧЕНИЕ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Обучението разглежда основните методи за подбор на нов персонал, като набляга на онези, които можем да разработим сами в нашата фирма, които същевременно дават добри резултати.

  • Автобиографии и бланки за кандидатстване – оценяване и оформяне;
  • Анализ на длъжност и изготвяне на длъжностна характеристика;
  • Успешни интервюта - видове интервюта. Оформяне, оценяване и провеждане на интервютата, какви въпроси да се задават и защо;
  • Атестации и оценка на компетенциите на служителите - при вътрешния подбор;
  • Оценяване успеха на подбора;
  • Решаване на практически казуси;

График

13 (вторник), 16 (петък), 22 (четвъртък) юни от 18:00 до 21:00 часа

След успешно полагане на изпит получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на български, английски или немски език към Удостоверението се заплаща сумата от 10 лева за брой.

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ