Курс Microsoft Project - обучение по управление на проекти

Microsoft Office Project е класическо средство, софтуер за управление на проекти (Project management software). Обучението е предназначено както и за начинаещи, без опит с програмата, така и за project мениджъри, управляващи до няколко проекта едновременно.

Дати: по заявка /събота и неделя/

16 учебни часа

Лектори: екип

Цена: 280 лв. *

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Обучението се реализира при група над 6 човека.

Заявете фирмено обучение.

Ползи от курс Microsoft Project

Курсистите ще могат да планират, създават, анализират, оптимизират и проследяват изпълнението на организационен проект с помощта на програмния продукт Microsoft Project. Завършващите също така ще са запознати със средствата за разпределянето на работата в група, с извличането и предоставянето на подробна и специфична оперативна и финансова информация за отделните задачи и ресурси с оглед реагиране на изменящи се ситуации в изпълнението на всеки етап от проекта. 

MS Project ще ви съдейства за създаване на Гант схеми (gantt charts) и графици за проектите, да планирате последователността на вашите дейностите, да ги координирате и групирате за по-голямо удобство, да подредите, категоризирате и приоритизирате задачите и най-важното - ще можете да приключвате последователно в срок и навреме всички проекти и подпроекти. През целия процес на работа ще имате пълен контрол, мониторинг и анализ на изпълнението.

УЧЕБНА ПРОГРАМА на КУРС MICROSOFT PROJECT

 • Запознаване с програмния продукт Microsoft Project.
 • Предназначение и възможности.
 • Елементи на прозореца на приложението и настройване на някои основни параметри.
 • Основни положения в създаването и управлението (мениджмънта) на организационните проекти.
 • Задачи и ресурси.
 • Създаване на организационен проект.
 • Въвеждане на информацията за задачите.
 • Структуриране на проекта.
 • Практическо усвояване на действията по въвеждане, структуриране и редактиране на основната информацията за задачите.
 • Въвеждане на допълнителните подробности за задачите.
 • Последователност на задачите и взаимовръзки между тях.
 • Практическо задаване и редактиране на взаимоотношенията между отделните задачи.
 • Реализиране на връзките на задачите помежду им по различни начини.
 • Въвеждане на основна и детайлна информация за ресурсите.
 • Значение на цената на отделните ресурси за изчисляването на цялостните финансови разходи по проекта.
 • Обвързване на задачите с ресурсите.
 • Разпределяне на задачите в работна група с помощта на електронна комуникация.
 • Актуализиране на възложените задачи.
 • Изтегляне на информацията за ресурси, които са описани в електронната поща.
 • Промяна на работното време.
 • Общи и индивидуални календари.
 • Създаване и редактиране на календари и обвързване с елементите на проекта.
 • Използване на общите календари в няколко проекта.
 • Представяне на информацията за проекта.
 • Допълнителни прозорци, таблици и форматиране.
 • Приблизително определяне и доуточняване на финансовите средства, необходими за всеки отделен етап на проекта.
 • Определяне на критичните задачи.
 • Анализиране и до настройване на готовия план.
 • Скъсяване на общата продължителност на проекта.
 • Средства за търсене на възможности за намаляване финансовите разходи по проекта.
 • Предвиждане и избягване на евентуални проблеми, свързани с претоварване на ресурсите.
 • Запазване на окончателния проект.
 • Проследяване изпълнението на проекта
 • Автоматизирано попълване изпълнението на графика.
 • Електронна комуникация с изпълнителите на отделните задачи.
 • Използване на електронната поща за определяне текущото състояние на отделните задачи.

Обучението се реализира при група над 6 човека.

Заявете фирмено обучение.

С подаване на молба, предоставяне на копие от завършено образование, след успешно положен изпит и с допълнително заплащане на 60 лв., получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на английски към Удостоверението се заплаща сумата от 20 лева за брой.

Заявете дистанционно обучение с учебни материали от платформа за обучение http://e-znanie.trainsoft.info/ с вклчени 2 учебни часа персонални консултация с лектор. Цена 420 лв. *

 

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ