Сигурност и защита на информацията

Курсът е предназначен за широка аудитория от непрофесионалисти относно информационната сигурност.

Цел на обучението по "сигурност и защита на информацията"

Цел на обучението е да надгради знанията и уменията свързани със сигурността на информацията съобразно развитието на информационните технологии. Акцент се поставя върху практическите съвети и приложимост.

Компетенции

Успешно завършилите обучението ще:

 • бъдат запознати с основните методи за злонамерен достъп и начини за защита от тях;
 • могат да прилагат на практика добри техники за организация, споделяне и защита на информация в персонален компютър, локална мрежа и Интернет;
 • бъдат запознати с алгоритми и добри практики при изграждането на цялостна система за управление на информационната сигурност;
 • разполагат с материали онагледяващи алгоритмите за защита на информацията.

Структрура на обучението "Сигурност и защита на информацията"

Обучението "Сигурност и защита на информацията" е разработено в електронна форма. Материалът е разделен в три модула. Всеки от модулите се състои от насрочена виртуална среща с лектор (уебинар), учебни материали и отворено дискусионно пространство (форум), в което ще се обсъждат въпроси по темата.

Форумът ще бъде отворен за участниците в съответния модул в рамките на три дни след провеждане на уебинара.

Модул 1 – Сигурност и защита на информацията в Интернет.
Модул 2 – Сигурност и защита на информацията в Windows 7 и MS Office 2010.
Модул 3 – Принципи за изграждане на система за управление на сигурността на информацията /СУСИ/ в предприятие.

Програма

Модул 1 – Сигурност и защита на информацията в Интернет


1. Сигурност на информацията. Свойства на информацията
2. Хакери и хакерски атаки. Видове атаки и цел на атаките.
3. Разпознаване на атаки от интернет. Предпазни мерки.
4. Интернет протоколи за сигурност.
5. Пароли за интернет приложения и съхраняване на пароли.
6. Защита на интернет браузъри

 • Internet Explorer / последна версия /
 • Mozilla Firefox /последна версия/
 • Google Chrome /последна версия/
 • Opera /последна версия/

7. Интернет приложения за защита на информацията

 • Antimalware софтуер;
 • Anti-fishing софтуер;
 • Pop-up blockers;
 • Cookies.

8. Настройки на Windows Firewall за защита на трафика.
9. Хранилища на информацията в интернет облачни структури. Сигурност на информацията и приложение

 • DropBox
 • Google Drive
 • MS One Drive
 • iCloud Drive
 • Media Fire
 • own Cloud

 

Модул 2 – Сигурност и защита на информацията в Windows 7 и MS Office 2010

1. Сигурност на информацията. Свойства на информацията
2. Хакери и хакерски атаки. Видове атаки и цел на атаките върху персонален компютър. Начини за прихващане на информация.
3. Разпознаване на атака. Процедура за защита на компютър.
4. Хигиена при работа с компютър

 • Най-чести грешки при съхранение на информация
 • Практически съвети за правилно организиране и съхранение на информация

5. Програмни защити в ОС Windows 7

 • Права за достъп с различни привилегии
 • Заключване на екран и периферия
 • Защита и споделяне на директории с парола
 • Windows Firewall
 • Windows Defender
 • Restore Points
 • Backup

6. Антивирусни програми.
7. Защита на информацията при работа с MS Office 2010.
8. Криптиране на дялове и папки (BitLocker; TrueCrypt)
9. Защита на информация върху преносими записващи устройства

 • Защита чрез парола
 • Проверка за вируси
 • Външен харддиск. Каква информация може да стои върху външен харддиск. Споделяне и защита на информацията.

 

Модул 3 – Принципи за изграждане на система за управление на сигурността на информацията /СУСИ/ в предприятие

1. Информация и сигурност. Свойства на информацията. Инцидент с информационната сигурност.
2. Хакери и хакерски атаки. Видове атаки и цел на атаките насочени срещу предприятия. Планиране и реализация на атака.
3. Нива на защита на информацията в предприятие

 • Физическо ниво
 • Логическо ниво
 • Осигуряване на защитен периметър
 • Data link слой. Defense-in-depth защита
 • Защита на работните станции 

4. Информационни потоци в предприятие. Защита на информационните потоци.
5. Етика при работа със служебна информация. Социално инженерство.
6. Държавни стандарти за управление на системата за информационна сигурност
7. Цикъл на Деминг в Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ)
8. Етапи при изграждане на Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ)

 • Провеждане на оценка на рисковете за сигурността на бизнеса;
 • Разработване на процедура за ръководния състав на компанията;
 • Назначаване на служители координиращи процеса по изграждане на СУСИ;
 • Създаване на Политика за сигурността;
 • Създаване на стандарти;
 • Създаване на ръководства и процедури.

Изисквания за техническо осигуряване за провеждане на обучението

Участниците в обучението трябва да разполагат с:

 1. Интернет връзка и интернет браузър;
 2. Инсталиран софтуер Adobe Reader за участие в уебинар
 3. Слушалки
 4. Инсталиран MS Office 2010 пакет (за участие в Модул 2)

Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД

УниКредит Булбанк

IBAN: BG75UNCR70001520217640

BIC: UNCRBGSF

Основание: Такса за обучение (име на курса)

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ