Фирменият счетоводен баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и други справки, както и изготвянето на годишна данъчна декларация - всички документи изготвени без грешки, съобразени с последните изменения и допълнения в данъчното законодателство на Република България за 2018г. 

120 учебни часа / 20 уч. ч. присъствено обучение стартира от 05.01.2018г.

ГРАФИК: 05.01., 19.01, 02.02, 16.02, 02.03. 2018г. / през петък/ от 18:00 до 21:00 часа;

              

Лектор: Валентина Георгиева

Цена: 320 лв.* 

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Още...

Професионалното обучение по ТРЗ (Труд и работна заплата) за напреднали ще ви въведе в действащата нормативна уредба и последните промени в нея, изчисляването на трудов и осигурителен стаж, попълването и подаването на декларации и ведомости, работа със счетоводни програмни продукти. Курсът е за напреднали като включва решаването на практически задачи.

Начало: 09 януари 2018 г. 

ГРАФИК: 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 януари, 01 февруари /вторник и четвъртък/ и от 18:00 до 21:00 часа - 30 учебни часа

60 учебни часа от които 30 присъствени и 30 самоподготовка с предоставени обширни материали в платформа за дистанционно обучение 

Лектор: Валентина Георгиева

Цена: 390 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Още...

Курс, който ще ви въведе в новите технологии, използвани в счетовоството. Компютърно обучение по модула "DELTA" /модул за двустранно счетоводство/ на Microinvest.

Начало: по заявка

12 учебни часа

Лектор: Валентина Георгиева

Цена: 290 лв.

 *Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Още...

Професионално обучение по труд и работна заплата (ТРЗ), личен състав, запознаване и попълване на документи за пред НАП и НОИ, назначаване на служители, трудови правоотношения. Курсът е за начинаещи като включва и решаване на казуси.

Начало: по заявка 

60 учебни часа = 30 учебни часа присъствени в зала "ТреинСофт" + 30 учебни часа дистанционно за самостоятелна подготовка и онлайн срещи с лектор

Лектор: Валентина Георгиева

Цена: 390 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Още...